See also

Gordon SIMPSON (1919- )

picture

Gordon SIMPSON, 1945?, age 26

Name: Gordon SIMPSON
Sex: Male
Father: Thomas Joseph Banks TODD (1872-1958)
Mother: Jane Ann Dorothy SIMPSON (1897-1951)

Individual Events and Attributes

Birth 16 Feb 1919